جایی واسه درد و دل

یکشنبه 17 آذر 1392

توقف ممنوع
میدانی رفیق . . .

نه زیبایم . . . نه مهربان . . .
فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . .
فقط برای خودم هستم . . . خوده خودم . . .
صبورم و سنگین  . . .
سرگردان . . .
مغرور . . .
قانع . . .

با یک پیچیدگی ساده . . . و مقداری بی حوصلگی  زیاد . . .
برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را . . .
هیچ ندارم . . .راهت را بگیر و برو . . .

حوالی ما توقف ممنوع است . . .

جالب است

ثبت احوال همه چیز را

در شناسنامه ام نوشته است ...

به جز

احوالم را 
( حسین پناهی )
برچسب‌ها: سیده میم، توقف ممنوع، عاشقانه